• +359 894 48 44 87
  • info@skyx.eu

Училище „Епископ Константин Преславски“ град Бургас е обновено с мерки за енергийна ефективност. Някои от основните ремонтни дейности по този обект са нова топлинна изолация на външните стени, хидроизолация на покрива, нова дограма с енергоспестяващи профили, автоматизирана и ефективна отоплителна система, подмемени тръби и радиатори и други.

Дизайн и реализация от