• +359 894 48 44 87
  • info@skyx.eu

Младежкият културен център в град Бургас е открит през есента на 1974 г. На 8 септември през 1974 г. Станко Тодоров, тогавашен Министър-председател в 72-то правителство на България, прерязва трикольорната лента и полива с менче вода за успешен старт на новоизградения окръжен младежки дом „Атанас Манчев“.

Дизайн и реализация от