• +359 894 48 44 87
  • info@skyx.eu

ОПИСАНИЕ

Блок 19, 27А и 70 в жк.Славейков в Бургас са обекти по изпълнение на националната програма за енергийна ефективност. Реализацията на проектите е осъществена от Термал Инженеринг ООД и други партьорски компании.

ЕКСПОЗИЦИЯ

0:00 - 0:44 Славейков бл.19, Бургас
0:45 - 0:56 Славейков бл.27А, Бургас
0:57 - 1:14 Славейков бл.70, Бургас
1:18 - 1:25 Славейков бл.19, Бургас

Дизайн и реализация от